மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

Question & Answer | ITI |

மாணவசெல்வங்களே ,
உங்களுக்காக தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் அமைந்துள்ள 
அனைத்து பிரிவுகளின் பாடத்திற்கான வினாக்களை பார்க்கவும் படிக்கவும்  இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

click me

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY