மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

CONTACT US                                                                          
               
DD/ PRINCIPAL    GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,  THIRUVERAMBUR,   TRICHY-620014
DD/ PRINCIPAL 

                                  

 GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,
 THIRUVERAMBUR,

 TRICHY-620014

    Phone : 0431 2552238

    Mail id : trichyiti5@gmail.com

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY