மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

History of TRICHY GOVT ITI Entrance

REGIONAL JOINT DIRECTOR OF TRAINING,TRICHY

DEPUTY DIRECTOR/ PRINCIPAL.TRICHY

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY