மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

BHEL CSR PROJECT 2015 - 2016

       BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
                                  TRICHIRAPPALLI

                  CSR PROJECT 2015 - 2016

INAUGURATION OF RECONDITIONED MACHINE TOOLS (42 Nos) AT 
GOVT ITI TRICHYShri S.GOPINATH Avl,Executive Director, BHEL,   Trichy..
               INAUGURATION 
                        By     
     Shri S.GOPINATH Avl
         Executive Director,
                   BHEL,
                   Trichy..
National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY