மாணவர்களே வினாக்கள் வீடியோ வடிவில் உங்களுக்காக கிளிக் செய்யுங்கள் லிங்கை
https://www.youtube.com/channel/UCCOIjd040pOgkuuMWwlGSyA/featured

திருச்சி மண்டல விளையாட்டு போட்டிகள் பரிசளிப்பு விழா - ஏப்ரல் 2017

வேலை வாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை 
திருச்சி மண்டல விளையாட்டு போட்டிகள் பரிசளிப்பு விழா  - ஏப்ரல் 2017

National AnthemJ.ELANGOVAN.J.T.O.GOVT.ITI.TRICHY